НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Загальні вимоги до звітності професійних учасників ринку

Інформація на фондовому ринку для потенційного інвестора відіграє ключову роль, у зв’язку з чим одним із найважливіших завдань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) є захист прав інвесторів у напрямку забезпечення їх рівного доступу до інформації шляхом розробки нормативно-правових актів, які регламентують склад, порядок та строки розкриття інформації.

 

Створена Комісією система розкриття інформації дає можливість інвесторам отримувати необхідну їм інформацію про діяльність потенційних об‘єктів інвестування та взагалі про стан розвитку ринку цінних паперів у доступному та зручному режимі.

 

З метою визначення стратегічних напрямів розвитку системи розкриття інформації на фондовому ринку України та їх удосконалення розроблено Концепцію розкриття інформації на фондовому ринку України, яка затверджена рішенням ДКЦПФР від 13.07.2006р. № 570.

 

На виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»  та Концепції розкриття інформації на фондовому ринку України, схваленої рішенням від 13.07.2006 №570, Комісією затверджено Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, яке набуло чинності у 2007 році.

 

З 1 березня 2007 року розпочала функціонування загальнодоступна інформаційна база даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (далі – загальнодоступна інформаційна база даних Комісії), вільний доступ до якої здійснюється через веб-сайт у мережі Інтернет – www.stockmarket.gov.ua, з 01.01.2011 інформаційний ресурс загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії - електронна система комплексного розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі (eds.ssmsc.gov.ua).

 

Загальні вимоги до подання адміністративних даних та інформації, а також затверджених форм звітності для професійних учасників ринку цінних паперів

 

КУА щодо результатів діяльності ІСІ

Подання до Комісії інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування здійснюється відповідно до вимог:

 • Рішення Комісії від 01.08.2002 р. №216 «Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2010 р. №50),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2010 року за №141/17436;
 • Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 року №201 «Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)», (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 року №1441), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 липня 2002 року №606/6894;
 • Наказу Голови Комісії від 08.02.2011 №119 «Про внесення Змін до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 лютого 2006 року №141»;
 • Наказу Голови Комісії від 14.05.2010 №521 «Про внесення Змін до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 лютого 2006 року №141».

 

Особа, що здійснює управління активами НПФ

Подання до Комісії адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду, здійснюється відповідно до вимог:

 • Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 року №339 «Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 року за №96/10376;
 • Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004р. №340 «Про затвердження Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2005р. за №117/10397;
 • Наказу Голови Комісії від 8 лютого 2011 року № 119 «Про внесення змін до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 лютого 2006 року N 141»;
 • Наказу Голови Комісії від 14 травня 2010 року № 521 «Про внесення Змін до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 лютого 2006 року N 141».

 

Торговці цінними паперами

Подання до Комісії адміністративних даних торговцями цінних паперів здійснюється відповідно до вимог:

 • Рішення Комісії від 08 червня 2004 року №279 «Про затвердження Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 р. за №1122/9721 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 року №2380);
 • Наказу Комісії від 03 червня 2008 року №493 «Щодо вимог розділів II та III Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 р. за №1122/9721 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 року №2380».

 

Зберігачі іменних цінних паперів

Подання до Комісії адміністративних даних зберігачами цінних паперів здійснюється відповідно до вимог:

 • Рішення Комісії від 17 січня 2006 року №4 «Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2006 р. за №378/12252 (зі змінами та доповненнями);

 • Наказу Комісії від 12 січня 2007 року №15 “Щодо вимог р. 2 Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 17 січня 2006 року N 4 (із змінами та доповненнями);

 • Наказу Комісії від 12 січня 2007 року №16 “Щодо вимог р. 2 Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 17 січня 2006 року N 4 (із змінами та доповненнями).

 

Реєстратори іменних цінних паперів

Подання до Комісії адміністративних даних реєстраторами іменних цінних паперів здійснюється відповідно до вимог:

 • Рішення Комісії від 24 червня 2003 року №290 «Про затвердження Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2003 р. за №655/7976 (зі змінами і доповненнями);
 • Наказу Комісії від 25 вересня 2003 року №767 «Щодо вимог п. 2.3 та 2.4 Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 24 червня 2003 року N 290» (із змінами і доповненнями);
 • Наказу Комісії №768 від 25 вересня 2003 року «Щодо вимог п. 2.5 Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 24 червня 2003 року N 290» (із змінами і доповненнями).

 

Організатори торгівлі

Подання до Комісії адміністративних даних фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами здійснюється відповідно до вимог:

 • Рішення Комісії від 08 грудня 2009 року №1526 «Про внесення змін до Положення про надання адміністративних даних фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами, затвердженого рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2002р. №212 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002р. за №696/6984 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2007р. №1035)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2010р. за № 17/17312;
 • Наказу Комісії від 14 січня 2008 року №18 «Щодо вимог розділу III Положення про порядок оприлюднення інформації та надання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2002 р. № 212 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2007 р. № 1035), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2007 р. за № 678/13945».

 

Саморегулівні організації (СРО)

Подання до Комісії інформації СРО здійснюється відповідно до вимог:

 • Рішення Комісії від 14 червня 2005 року №316 «Про затвердження Положення про порядок складання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій ринку цінних паперів та подання відповідних документів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2005р. за № 1026/11306;
 • Наказу Комісії від 16 листопада 2005 року №1125 «Щодо встановлення вимог до електронної форми регулярної та нерегулярної інформації, яка складається відповідно до Положення про порядок складання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій ринку цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 14.06.2005 N 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2005 за N 1026/11306.

 

Депозитарні установи 

Подання до Комісії адміністративних даних депозитарними установами здійснюється відповідно до вимог:

 • Рішення Комісії від 31 серпня 2004 року №371 про затвердження «Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 • Рішення Комісії від 8 червня 2004 року №278 про затвердження «Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності Національним депозитарієм України та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 • Наказу Комісії від 28 січня 2005 року №73 Щодо вимог р. 3, 4, 5 Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 31 серпня 2004 року N 371;
 • Наказ Комісії від 28 січня 2005 року №75 Щодо вимог розділів 3, 4, 5 Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності Національним депозитарієм України та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 8 червня 2004 року N 278.

← Назад
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
  Детальніше →
 • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
  Детальніше →
 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 →